اهواز

قوانین و مقررات

ماده اول:
تعاریف:
با استناد به آیین نامه اجرایی ماهرا، اصطلاحات زیر قابل تعریف است:
1- کارفرما: شخصی که در سامانه ماهرا خدمات مورد نیاز خود را ثبت می کند.
2- متخصص: شرکت (حقوقی) یا شخصی (حقیقی) که در ماهرا خدمات و مهارتهای خود را به همراه تعرفه (حق الزحمه) معرفی و ارائه می کند.
3- کاربر: شخصی که از سامانه و یا اپلیکیشن ماهرا استفاده می کند.

ماده دوم:
کاربران:
1- تمامی کاربران چنانچه قصد «ثبت سفارش» داشته باشند، باید به عنوان کارفرما در ماهرا ثبت نام کنند.
2- ثبت نام کاربران در ماهرا به منزله پذیرش تمامی قوانین و مقررات و نیز هرگونه تغییر احتمالی در قوانین ماهراست.
3- کاربران هنگام ثبت نام در ماهرا، باید اطلاعات موردنیاز را به صورت کامل و دقیق وارد نمایند. در صورت ثبت اطلاعات نادرست، مسئولیت آن بر عهده ی کاربر خواهد بود.
4- مسئولیت تمامی فعالیت هایی که در هر حساب کاربری انجام می شود بر عهده کاربر دارنده حساب می باشد.
5- ماهرا در قبال تمامی درخواست هایی که خارج از سامانه انجام می شوند هیچ گونه تعهد و مسئولیتی ندارد.
6- کاربران به هیچ نحو حق نسخه برداری و سوء استفاده از سامانه و اپلیکیشن ماهرا را ندارند.
7- در زمان انجام خدمات، مسئولیت همراه داشتن هرگونه مواد و وسایلی که باعث بروز خطرات جانی و یا بروز هرگونه مشکلی شود بر عهده دارنده آن می باشد و ماهرا از پذیرش هرگونه مسئولیتی معاف خواهد بود.

ماده سوم:
کارفرمایان:
1- کارفرمایان هنگام درخواست خدمات باید اطلاعات مورد نیاز، نظیر آدرس و توضیحات را به صورت دقیق وارد نمایند. در صورت ثبت اطلاعات نادرست، مسئولیت آن با کارفرما است و ماهرا از پذیرش هرگونه مسئولیتی معاف خواهد بود.
2- کارفرما موظف است تا در زمان مورد توافق در محل حاضر باشد، در صورت تأخیر کارفرما طبق جدول زمان بندی، هزینه ای مضاف بر مبلغ تعیین شده از کارفرما دریافت خواهد شد. همچنین در صورت عدم حضور کارفرما هزینه رفت و آمد متخصص به اضافه مبلغ خدمت موردنظر از کارفرما حصول خواهد شد.
3- تمامی کارفرمایان لازم است درخواست های خود را در سامانه ثبت کنند تا بتوانند از خدمات ارائه شده در سامانه بهره ببرند.
4- کارفرمایان می توانند به صورت نقدی و یا از طریق پرداخت اینترنتی با ماهرا تسویه حساب نمایند.
5- کارفرمایان می توانند با هماهنگی با متخصصین نسبت به ثبت درخواست جدید در محل اقدام نمایند.

ماده چهارم:
متخصصین:
1- تمامی متخصصینی که در ماهرا ثبت نام می کنند لازم است تا به صورت کامل احراز هویت شده و سپس خدمات خود را ارائه نمایند.
2- تمامی تعرفه ها در سامانه ماهرا به صورت دقیق تعریف شده است و متخصصین تحت هیچ شرایطی نمی توانند درخواست مبلغ اضافی نمایند.
3- تمامی متخصصین لازم است تا در موعد مقرر نسبت به بیمه کردن خود اقدام نمایند، در غیر اینصورت از ادامه فعالیت در سامانه محروم خواهند شد.
4- متخصصین لازم است قبل از اتمام مهلت تکمیل ثبت نام به منظور ارائه ی گواهی عدم سوء پیشینه خود به دفاتر ثبت نام مراجعه کنند.
5- متخصص لازم است هنگام ارائه خدمات، مدرک شناسایی معتبر ارائه دهد.
6- تمامی تعرفه ها در سامانه ماهرا به صورت دقیق تعریف شده است و متخصصین تحت هیچ شرایطی نمی توانند درخواست مبلغ اضافی نمایند.
7- در صورتی که متخصص به هر دلیلی نتواند خدمات مورد توافق را به درستی انجام دهد، امتیاز منفی دریافت خواهد کرد.
8- حین ارائه ی خدمات، اگر متخصص به هر نحوی به کارفرما خسارت وارد کند، موظف است تا خسارت را به صورت کامل پرداخت کند و ماهرا مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت.
9- متخصصین می بایست در زمان مورد توافق در محل حضور یابند، در غیر این صورت کارفرما می تواند درخواست خدمات را لغو نماید.
10- فرد متخصص لازم است تا از استعمال دخانیات و نیز انجام هرگونه فعالیت نامتعارف خودداری کند. در صورت بروز اعمال نامتعارف از سوی متخصص تمام مسئولیت برعهده وی خواهد بود و ماهرا مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.