اهواز
اهداف و چشم اندازها
سامانه ماهرا قصد دارد، با معرفی و ارائه خدمات متخصصصین کشور، گامی مؤثر در راستای صرفه جویی در زمان و هزینه های مردم شود. در زیر به اهداف کلی این سامانه اشاره می شود:
کمک به "اشتغال زایی" با معرفی متخصصین و افراد دارای مهارتهای فنی برای ارائه خدمات به مردم
تصمیم گیری بهتر و سریع تر با "شفاف سازی قیمت ها" و "ارزشیابی متخصصین" توسط مشتریان پیشین
صرفه جویی در زمان و هزینه های مردم