اهواز

دسته بندی خدمات و سرویس ها

Card image

کمک به اشتغال زایی

معرفی و ارائه خدمات متخصصین و شرکتهای خدماتی

Card image

شفاف سازی قیمت ها

تعرفه کلیه خدمات توسط متخصصین مشخص خواهد بود.

Card image

ارزشیابی متخصصین و شرکتهای خدماتی

فعالیتها و خدمات متخصصین توسط کارفرمایان ارزشیابی می شود و متخصصین برتر شناخته می شوند.

Card image

کمک در انتخاب متخصص موردنظر و مقایسه تعرفه ها

با جستجو و بررسی لیست خدمات و تعرفه های مربوطه به راحتی می توان متخصص و سرویس موردنظر را انتخاب کرد.

Card image

صرفه جویی در زمان و هزینه های مردم

با مشاهده لیست متخصصین و تعرفه خدمات آنها به راحتی می توان متخصص موردنظر را بکار گرفت.

Card image

ارتباط مستقیم و بدون واسطه مردم و متخصصین

بدون هیچگونه واسطه ای کارفرمایان و متخصصین و شرکتهای خدماتی می توانند باهم ارتباط داشته باشند.

اگر هنوز عضو ماهرا نشده اید، همین حالا یک کارفرما در ماهرا بشوید:
expand_less برگشت به بالا